Paket Kontör Ve Parça Kontör

Paket kontör; Dakika sms ve internet üçlüsünden oluşmaktadır. Parça kontör; Telefonlarımızın yani operatörlerin hatlarımızın vergilerini ve müşteri hizmetlerinden paket kontör almak,eklemek için kulandıgımız bir yöntemdir.